Aktivity

POHYBOVKY

Pondělí 13.30 – 15.00

Čtvrtek 13.30 – 15.00

Kroužek zaměřený na rozvoj pohybových schopností dětí, hrubé motoriky a spolupráce v kolektivu díky pestrému výběru pohybových aktivit, s využitím velké škály sportovních pomůcek a potřeb. Cílem je ukázat dětem, že sport je nejen o výkonech, ale také o zábavě.

KREATIVKY

Úterý 13.30 – 15.00

Čtvrtek 15.15 – 16.45

Aktivita pro děti i mládež, zaměřená na rozvoj kreativity u dětí. Cílem je seznámit děti s mnoha různými výtvarnými a tvořivými technikami, vybudovat u dětí kladný postoj ke kreativitě a tvoření. Rozvíjet dětskou fantazii.

HRAVÉ UKULELE

Středa 13.30 – 14.30

Pátek 13.00 – 14.00

Aktivita s hudebním zaměřením. Seznámení dětí s hudebním nástrojem. Výuka formou her a zábavy.

TURISTIKA - POZNEJ SVÉ ŠLUKNOVSKO

Každý třetí víkend v měsíci.

Aktivita zaměřená především na turistiku. Cílem je seznámit účastníky s krásami Šluknovského výběžku. Cílovou skupinou jsou děti, mládež i dospělí.