Přeskočit na obsah

Aktivity

POHYBOVKY

Pondělí 15.00 – 16.30 (Velká tělocvična ZŠ)

Čtvrtek 14.30 – 16.00 (Velká tělocvična ZŠ)

Kroužek zaměřený na rozvoj pohybových schopností dětí, hrubé motoriky a spolupráce v kolektivu díky pestrému výběru pohybových aktivit, s využitím velké škály sportovních pomůcek a potřeb. Cílem je ukázat dětem, že sport je nejen o výkonech, ale také o zábavě.

KREATIVKY

Úterý 15.00 – 16.30 (Klášter)

Středa 14.30 – 16.00 (Klášter)

Aktivita pro děti i mládež, zaměřená na rozvoj kreativity u dětí. Cílem je seznámit děti s mnoha různými výtvarnými a tvořivými technikami, vybudovat u dětí kladný postoj ke kreativitě a tvoření. Rozvíjet dětskou fantazii.

HRAVÉ UKULELE / HRA NA FLÉTNU

Úterý 14.00 – 14.45 (Klášter)

Aktivita s hudebním zaměřením. Seznámení dětí s hudebním nástrojem. Výuka formou her a zábavy.

KOČIČÍ AKADEMIE

Každý všední den 12.00 – 14.30 (Klášter)

Všem dětem pomůžeme s přípravou na vyučování.

POZNEJ SVÉ ŠLUKNOVSKO

Každou třetí sobotu v měsíci.

Aktivita zaměřená především na turistiku. Cílem je seznámit účastníky s krásami Šluknovského výběžku. Cílovou skupinou jsou děti, mládež i dospělí.

MŠE SVATÁ

Každá první středa v měsíci 11.00 – 12.00 (Klášter)

Každou první středu v měsíci od 11.00 hodin si Vás dovolujeme pozvat na Mši svatou.

Celebruje generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek.