Přeskočit na obsah

O Schrödingerově institutu

Schrödingerův institut je středisko volného času pro Šluknovský výběžek, v němž žije cca 55 tisíc obyvatel.

My, výběžané, chceme žít nejen v krásném malebném prostředí jakým Šluknovsko je, ale také uprostřed slušné, přátelské a kultivované společnosti. Víme, že k tomuto cíli vede mnoho cest, a my jsme si vybrali jednu z nich.

Chceme prostřednictvím našich aktivit a naší práce umožnit všem, kteří přijmou naši nabídku, prožívat radost a štěstí při společném sdílení volného času, naučit je šťastně žít a vytvářet přátelské a pozitivní vztahy mezi sebou. To je náš cíl, naše poslání. Proto jsou ve středu naší pozornosti již ti nejmenší, děti od dvou let věku, ale i naši moudří a věkem a zkušenostmi ověnčení senioři. 

Věnujeme se maminkám na mateřské dovolené, rodičům samoživitelům, pamatujeme na handicapované, kteří potřebují více péče, ohledů a pomoci. Patří mezi nás i ti, kteří mají odlišnou barvu kůže, než mají ti druzí. Když jsme všichni pohromadě, rázem je svět plný barev a pestrosti. A to nás baví.

Nejvíce pozornosti ovšem věnujeme dětem, které právě poznávají svět a všechno, co s ním souvisí. Děti z mateřských a základních škol, ale i studenti. Především pro ně vytváříme obrovské množství nejrůznějších akcí a aktivit. Chceme, aby každý, kdo si chce hrát, poznávat nové věci, sportovat, zpívat či tančit, kdo chce mít kamarády, poznávat krásy přátelství, tajemství a dobrodružství, kdo chce překonávat sám sebe, soutěžit, nebo jen tak v klidu smysluplně trávit svůj volný čas, aby si u nás, ve Schrödingerově institutu našel to své.

Schrödingerův institut dnes působí v jedenácti městech a obcích Šluknovska, na více než čtyřiceti místech, v akademiích, střediscích, klubovnách, tělocvičnách a hřištích. My všichni ze Schrödingerova institutu míříme s naší prací a s tím, co umíme tam, kde jsou ti, kteří chtějí být s námi a kteří se chtějí s námi bavit, za dětmi. A děti, děti ty jsou všude!

Budujeme lepší svět.

Pojmologie Schrödingerova institutu

Tutoři jsou vedoucí jednotlivých kroužků, jednotlivých aktivit. S tutory jsou naši členové, naše děti v přímém kontaktu. Tutoři je trénují, vedou, s nimi tráví volný čas, od nich se děti učí, s nimi prožívají dobrodružství, s nimi rostou a vyzrávají. Gestoři jsou pak vedoucími těchto tutorů. Každý gestor má pod sebou tutorů hned několik. Většinou ty, s nimiž mají společnou náplň, například gestor basketbalové akademie, gestor fotbalové školy, gestor cyklistické, volejbalové či hudební akademie.

Gestoři jsou nejen vedoucími tutorů, ale i prostředníky mezi tutory a vedením institutu. Zároveň na nich leží největší tíha stanovení smysluplné koncepce práce jednotlivých akademií a její dodržování, dohlíží na kvalitu práce jednotlivých tutorů nejen po odborné stránce, ale i z hlediska bezpečnosti a dodržování zákonů a předpisů. Sledují i další rozvoj jednotlivých tutorů, jejich vzdělávání a rozvoj osobnostní. Všichni naši gestoři i tutoři mají pedagogické vzdělání, naši trenéři pak mají nejméně trenérskou licenci druhé třídy.

Akademie je vlastně škola volného času. Naše akademie se zaměřují na čtyři sportovní oblasti – basketbal, volejbal, sportovní aktivity různého zaměření, čtvrtá je zaměřena na hudbu a pátá, Kočičí akademie, na vzdělávání. Od letošního roku rozjíždíme akademii pro talentované a nadané děti, a to nejen v uměleckých směrech, ale i vědních oborech a dalších oblastech lidské činnosti. Jednotlivé akademie působí po celém Šluknovském výběžku. Například basketbalovou, volejbalovou nebo Kočičí akademii najdeme v několika městech, a na mnoha dalších místech. Pro činnost akademií využíváme zdejší školy, tělocvičny, sportovní haly, klubovny, hudebny, hřiště, cyklistické stezky, ale i školní klubovny a třídy, prostě vše, co potřebujeme a co nám Šluknovský výběžek může poskytnout.

Řídíme se zásadou, že ne všechny děti mohou dojet na kroužek za svými trenéry. A tak naši trenéři a tutoři jezdí za dětmi i do těch nejvzdálenějších koutů Šluknovska. Snažíme se být všude, kde jsou děti a kde je nás zapotřebí.

Oproti tomu střediska jsou stálá místa, kam děti dojíždějí na své kroužky. Zde nabízíme celou řadu aktivit pro ty, kteří chtějí něco tvořit, vyrábět, učit se vařit, setkávat se, povídat si. Odsud organizujeme výlety a návštěvy zajímavých míst v blízkém okolí i vzdáleném světě. Zde se plánují dobrodružství, tábory, soutěže a další zajímavé akce. Naše střediska najdete v Jiříkově na klášteře Boromejek, ve Velkém Šenově, v Mikulášovicích a v Rumburku.

Schrödingerův institut je školská právnická osoba zapsána
do rejstříku školských právnických osob pod č. j. MSMT-7034/2012-25. 

Sídlo

Kanceláře

IZO

IPO

Datová schránka

Číslo účtu

Londýnská 562/3a, 407 53 Jiříkov

Palackého 205, 408 01 Rumburk

71341510

181036878

691004196

q45mb4y

107-1695800227/0100

Zřizovatel
biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice
biskupstvi@dltm.cz
www.dltm.cz